Connect with us

Universitas Pendidikan Indonesia

Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat – Indonesia
Telp. 022-2013163 Fax. 022-2013651

Leagues
LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 2, LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 3, LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 4, LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 5, LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 6, LIMA BADMINTON: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE, LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 1, LIMA FUTSAL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE, LIMA SWIMMING SEASON 1, LIMA SWIMMING SEASON 2, LIMA SWIMMING SEASON 3, LIMA SWIMMING SEASON 5
Seasons
SEASON 1, SEASON 2, SEASON 3, SEASON 4, SEASON 5, SEASON 6
Home

Results

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 7
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 7
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 7
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 7
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 7
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 7
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 7
BANDUNG

LIMA BADMINTON NATIONALS
SEASON 6
SURAKARTA

LIMA BADMINTON NATIONALS
SEASON 6
SURAKARTA

LIMA BADMINTON NATIONALS
SEASON 6
SURAKARTA

LIMA BADMINTON NATIONALS
SEASON 6
SURAKARTA

LIMA BADMINTON NATIONALS
SEASON 6
SURAKARTA

LIMA BADMINTON NATIONALS
SEASON 6
SURAKARTA

LIMA BADMINTON NATIONALS
SEASON 6
SURAKARTA

LIMA BADMINTON NATIONALS
SEASON 6
SURAKARTA

LIMA BADMINTON: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BADMINTON: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BADMINTON: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BADMINTON: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BADMINTON: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BADMINTON: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BADMINTON: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BADMINTON: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BADMINTON: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BADMINTON NATIONALS
SEASON 7
YOGYAKARTA

LIMA BADMINTON NATIONALS
SEASON 7
YOGYAKARTA

LIMA BADMINTON NATIONALS
SEASON 7
YOGYAKARTA

LIMA BADMINTON NATIONALS
SEASON 7
YOGYAKARTA

LIMA BADMINTON NATIONALS
SEASON 7
YOGYAKARTA

LIMA BADMINTON NATIONALS
SEASON 7
YOGYAKARTA

LIMA BADMINTON: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE
SEASON 7
BANDUNG

LIMA BADMINTON: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE
SEASON 7
BANDUNG

LIMA BADMINTON: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE
SEASON 7
BANDUNG

LIMA BADMINTON: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE
SEASON 7
BANDUNG

LIMA BADMINTON: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE
SEASON 7
BANDUNG

LIMA BADMINTON: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE
SEASON 7
BANDUNG

LIMA BADMINTON: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE
SEASON 7
BANDUNG

LIMA BADMINTON: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE
SEASON 7
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 6
BANDUNG

LIMA FUTSAL NATIONALS
SEASON 6
JAKARTA

LIMA FUTSAL NATIONALS
SEASON 6
JAKARTA

LIMA FUTSAL NATIONALS
SEASON 6
JAKARTA

LIMA FUTSAL NATIONALS
SEASON 6
JAKARTA

LIMA FUTSAL NATIONALS
SEASON 6
JAKARTA

LIMA FUTSAL NATIONALS
SEASON 6
JAKARTA

LIMA FUTSAL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE
SEASON 6
BANDUNG

LIMA FUTSAL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE
SEASON 6
BANDUNG

LIMA FUTSAL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE
SEASON 6
BANDUNG

LIMA FUTSAL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 6
BANDUNG

LIMA BASKETBALL: BLIBLI.COM WEST JAVA CONFERENCE SEASON 7
SEASON 6
BANDUNG

Tweets